Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

AktualnościSzanowni Państwo


Zgodnie z przyjętą przez Polskę w 2015 roku dyrektywą Rady UE: 91/271/EWG, której implementacją jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wszystkie jednostki samorządowe muszą mieć rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej do końca 2015 r. Oznacza to, Ĺźe co najmniej 85 % mieszkańców musi być podłączonych do urządzeń kanalizacyjnych, których poziom techniczny zapewni odprowadzanie do środowiska ścieków mających parametry zgodne z prawem krajowym i unijnym.

W negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, Ĺźe cały obszar Polski, ze względu na jego połoĹźenie w 99,7 % w zlewisku Morza Bałtyckiego, uznano za „obszar wraĹźliwy” na eutrofizację. Oznacza to, Ĺźe ścieki muszą zostać poddane bardziej rygorystycznemu oczyszczeniu w celu ograniczenia zrzutów do wód zanieczyszczeń biodegradowalnych, w tym związków azotu i fosforu zredukowanych co najmniej o 75 %. Dotyczy to wszystkich oczyszczalni powyĹźej 2’000 RLM.
Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie karami dla podmiotów odprowadzających nieodpowiednio oczyszczone ścieki, w wysokości podwyĹźszonej o 500 % stawki opłaty za korzystanie ze środowiska jak, przy braku pozwolenia wodnoprawnego. Pomijając przypadki skrajne, gdzie gmina bądĹş aglomeracja nie posiada oczyszczalni, sami Państwo oceńcie, czy posiadana przez Was substancja techniczna przejdzie weryfikację niezaleĹźnych, surowych i działających ściśle zgodnie z prawem organów kontrolnych, często wspartych audytorami z Unii Europejskiej.

Jest jeszcze czas na wnikliwą i rzetelną ocenę istniejącego stanu. Pomimo tego, Ĺźe dotacje z UE na ten cel juĹź się wyczerpują, sytuacja nie jest beznadziejna. Firma BIOPAX-WBWW oraz Irlandzka Grupa Inwestycyjna utworzyły nową spółkę IGI AQUA, która w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym oferuje:

  •    projektowanie,
  •    inwestowanie,
  •    budowę/modernizację,
  •    eksploatację zbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków,

W przypadku podpisania umowy pomiędzy IGI AQUA, a samorządem, IGI AQUA byłby operatorem danej oczyszczalni, którą po upływie okresu umowy przekazałby w stanie niepogorszonym samorządowi. W czasie trwania umowy IGI AQUA czerpiąc poĹźytki z eksploatacji weĹşmie na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność za uzyskanie efektu ekologicznego.
Sądzimy, że propozycja nasza jest warta merytorycznego rozpatrzenia. W przypadku zainteresowania nasza ofertą jesteśmy gotowi spotkać się i przybliżyć całość zagadnienia.

    Zapraszamy do współpracy
    Zespół BIOPAX-WBWW Sp. z o.o.